Dienstenwijzer en DVD

De dienstenwijzer bevat informatie over onze onderneming en onze dienstverlening. Het gaat hierbij onder meer om de statutaire naam en adresgegevens, de aard van de dienstverlening, de interne klachtenprocedure en geschillenregeling en de inschrijving in register van de toezichthouder.  
Het dienstverleningsdocument (DVD) is een standaarddocument dat wij voorafgaand aan onze dienstverlening aan u moeten verstrekken. Dit is het geval bij advies of bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen: