Checklist

Checklist loondienst

 • Werkgeversverklaring.
 • Aanstelling vast dienstverband c.q. kopie arbeidsovereenkomst.
 • Kopie recente salarisstroken (laatste twee maanden).
 • Recente kopie bankafschrift, voorzien van naam, IBAN, met bijschrijving netto salaris.
 • Kopie geldig paspoort / ID-kaart.
 • Kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB) + aangifte IB 2012

Checklist ondernemer

 • Balansen + Winst en Verlies rekeningen over de afgelopen drie jaar v/d onderneming
 • Volledige aangiften IB/VB laatste drie jaar
 • Aanslagen IB/VB laatste drie jaar
 • Prognose of voorlopige cijfers lopend jaar (bijvoorbeeld een winst en verliesrekening)
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel

Checklist overig

 • Kopie restantschuld lopend(e) krediet(en) en credit cards; recent bankafschrift
 • Kopie leningcontract / Kopie aflossingsbewijs
 • Verkoopakte huidige woning
 • Kopie meest recente jaaropgave hypotheek
 • Kopie recent bankafschrift betaalrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN.
 • Kopie recent bankafschrift spaarrekening, effectenrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN
 • Verbouwingsspecificatie incl. BTW, mag in Word zelfgemaakt mits door u gedateerd en ondertekend
 • Curriculum Vitae
 • Kopie lopende (levens-)verzekeringen
 • Kopie verblijfsvergunning indien niet Nederlandse identiteit
 • Koop -/ Aannemingsovereenkomst (voorlopig)
 • Echtscheidingsconvenant
 • Gevalideerd taxatierapport; als u verbouwt met waarde opgave voor en na verbouwing